Warning: include(error.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/verano/ftp/centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php on line 75

Warning: include(): Failed opening 'error.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/verano/ftp/centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php on line 75

Polityka Prywatności


 1. Postanowienia ogólne

 2. § 1.

  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu e-grzalki.pl, którego właścicielem jest firma VERANO Piotr Chrustowski ul. Brzozowa 28, 85-154 Bydgoszcz.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczącej niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@e-grzalki.pl.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest firma VERANO Piotr Chrustowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 95221. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Brzozowej 28, 85-154 Bydgoszcz. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: PL 5542282977, REGON 340083675.
  4. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami:
   1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
   4. wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Gromadzenie informacji i sposoby ich wykorzystania

 4. § 2.

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do należytego świadczenia oferowanych usług. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.
  2. Możemy gromadzić następujące typy informacji:
   1. informacje podawane przez użytkownika:
    • nazwisko i imię,
    • adres zamieszkania lub pobytu,
    • numer telefonu,
    • adres poczty elektronicznej,
   2. pliki cookies - gdy użytkownik odwiedza witrynę e-grzalki.pl, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden mały plik tekstowy, który przechowywany jest na komputerze Klienta i zawiera pewne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego obsługi oraz podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów Zamówień. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. Dodatkowe informacje o plikach cookies można znaleźć w Polityka cookies lub „Pliki cookies” – załącznik nr 6 Regulaminu.
   3. komunikacja z użytkownikami - możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do nas od użytkowników, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi.

  § 3.

  1. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane jedynie dla celów:
   1. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług (w tym zawierania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji itp.) poprzez serwis e-grzalki.pl,
   2. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych użytkownika w celach marketingowych i statystycznych oraz technicznych.
  2. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 5. Udostępnianie informacji

 6. § 4.

  1. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz podmiotom dokonującym obsługi płatności. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
  2. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom z wyłączeniem osób trzecich wymienionych w ust. 1 jedynie za uprzednią zgodą użytkownika.
 7. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

 8. § 5.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom naszych usług dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte.
  2. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne.
  3. Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.
  4. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 9. Bezpieczeństwo

 10. § 6.

  1. Chronimy dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
  2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami prawa.
 11. Postanowienia końcowe

 12. § 7.

  1. Administrator Danych Osobowych nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na serwisie e-grzalki.pl
  2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej e-grzalki.pl. Korzystający z serwisu e-grzalki.pl po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
  PLIKI DO POBRANIA

  Polityka Prywatności - zapisany jest w formacie PDF, aby go otworzyć należy pobrać program do obsługi plików PDF, np. Adobe Reader.