Podstawowe błędy popełniane przez użytkowników urządzeń grzewczych:

...