Wadliwe urządzenie staramy naprawiać się możliwie najszybciej. Jeśli urządzenie trafi na serwisu do godziny 11.00, naprawiamy i odsyłamy urządzenie jeszcze tego samego dnia.